Sự đa dạng phong phú về ngành nghề cũng như tài nguyên thiên nhiên tạo ra triển vọng lớn cho ngành công nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Các công ty sản xuất được thành lập để đáp ứng nhu cầu và khai thác những thế mạnh đó.