Việt Nam có nhiều ngành nghề triển vọng phát triển cao. Trong đó, có một số ngành đặc biệt nổi bật là thế mạnh của đất nước là công nghiệp và nông nghiệp.

Trong công nghiệp, có hai nhóm ngành chính là dệt may và công nghiệp chế tạo, chế biến. Công nghiệp dệt may được coi là ngành chủ lực của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng trung bình 14,5%/năm, tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế giới. Tuy nhiên, ngành này chưa thực sự mang lại giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu. Nguyên nhân chính là do khoảng 60% nguyên liệu sản xuất vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Công nghiệp chế tạo, chế biến như linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ, chế biến thủy hải sản. Ngành này tăng trưởng trung bình gần 12%/năm nhưng thực tế, ngành vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu lớn của thị trường nội địa đầy tiềm năng. Hiện ngành này chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu trong nước.

Nông nghiệp cũng là một ngành sản xuất chủ lực trong nền kinh tế của đất nước. Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn quan tâm phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả cao. Trong đó, ngành nông nghiệp nhiệt đới được coi trọng và có nhiều triển vọng là ngành sản xuất lúa gạo. Ngoài ra, các ngành khác trong nông nghiệp như nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, cung cấp nguyên liệu dồi dào cho ngành chế biến thủy sản xuất khẩu. Các sản phẩm cây công nghiệp như cao su, cà phê, chè, hạt điều cũng là thế mạnh của Việt Nam với sản lượng lớn và khả năng xuất khẩu cao.