Triển lãm ngày càng được quan tâm và thể hiện vai trò hiệu quả của mình cho ngành sản xuất. Tại Việt Nam, năm 2018 & 2019 sẽ diễn ra nhiều cuộc triển lãm với nhiều phạm vi ngành nghề và chủ đề phong phú.