Các ngành sản xuất của Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, chế biến và dệt may. Để mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng, tham gia các triển lãm trong nước và quốc tế là một trong những cơ hội kinh doanh lớn bởi đó là nơi các doanh nghiệp có thể quảng bá sản phẩm, quảng bá thương hiệu và cơ hội giao lưu học hỏi với các đối tác hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Nắm bắt được những cơ hội tuyệt vời đó, nhiều cuộc triển lãm đang được tổ chức tại Việt Nam với quy mô lớn trên khắp các tỉnh thành. Những cuộc triển lãm với nội dung phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu và tạo cơ hội tham gia cho nhiều doanh nghiệp sản xuất, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp đến với khách hàng và khai thác các cơ hội kinh doanh.

Với các doanh nghiệp tham gia triển lãm, các thông tin và kế hoạch chi tiết khi tham dự hết sức cần thiết, trong đó có thông tin về hàng hóa trưng bày, người đại diện công ty tham gia triển lãm, thiết kế trưng bày sản phẩm.

Triển lãm và các sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm là một xu hướng lớn của các công ty sản xuất, nơi họ có thể tìm kiếm các khách hàng trực tiếp mà không phụ thuộc vào các khâu trung gian như doanh nghiệp xuất nhập khẩu hay thương mại.